Waar ben je naar op zoek?

Privacy policy

Royal Eijkelkamp hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het bieden van een veilige online ervaring voor al haar gebruikers. Daarom willen wij transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Royal Eijkelkamp hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het bieden van een veilige online ervaring voor al haar gebruikers. Daarom willen wij transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Ons privacy beleid informeert u welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze gegevens gebruiken, welke bewaartermijn wij op deze gegevens toepassen, hoe wij persoonsgegevens beschermen en waarom wij bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken. U kunt contact met ons opnemen voor privacy gerelateerde vragen en verzoeken. De contactgegevens vindt u in ons privacy beleid.

Hoewel Royal Eijkelkamp tracht de juistheid en volledigheid van dit document te verzekeren, verstrekt Royal Eijkelkamp geen expliciete of impliciete garantie dat de op of via dit privacy beleid verstrekte informatie juist, volledig of actueel is.

Lees de volledige Royal Eijkelkamp Online Privacy Policy hieronder en neem contact met ons op als u vragen heeft.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeeld: een rekening- of IBAN-nummer is geen persoonsgegeven totdat het rekeningnummer door anderen aan een natuurlijke persoon kan worden gekoppeld. Op dat moment is het rekeningnummer ook een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens, tenzij u zelfstandig ondernemer bent, een eenmanszaak runt of deelneemt aan een andere rechtsvorm zonder beperkte aansprakelijkheid. In dat geval worden ook deze gegevens als persoonsgegevens beschouwd.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

Uitvoering van contracten en overeenkomsten

Voor de uitvoering van contracten en overeenkomsten is het noodzakelijk dat wij contactgegevens, gegevens van medewerkers en gegevens van uw bedrijf opslaan. Dit doen wij zodat wij kunnen communiceren over de overeenkomst die wij met uw bedrijf hebben. Ook gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventuele voorstellen van onze kant aan de juiste persoon te kunnen richten.

Wettelijke vereisten

Als bedrijf hebben wij een aantal wettelijke verplichtingen. Ten eerste moeten wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ten tweede zijn wij verplicht om onze financiële administratie 7 jaar te bewaren, dus alle persoonsgegevens met betrekking tot deze administratie moeten ook 7 jaar worden bewaard. 

Daarnaast moeten wij ons houden aan andere belastingwetgeving en wetgeving inzake personeelsgegevens.

Marketing activiteiten

Royal Eijkelkamp houdt haar klanten en relaties graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en hoe wij onze klanten kunnen helpen om voorop te blijven lopen. Dit doen wij bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen, te bellen, uit te nodigen voor een bezoek aan een expo of een relatiedag.

Verbeteren van onze dienstverlening

Royal Eijkelkamp verbetert voortdurend haar dienstverlening en maakt daarbij in sommige gevallen gebruik van persoonsgegevens. We personaliseren onze communicatie, we verbeteren onze beveiliging, we meten of de manier waarop we u benaderen effectief en nuttig is, we proberen veelvoorkomende problemen te herkennen, we ontwikkelen nieuwe diensten op basis van vragen en wensen van klanten.

Van wie wij persoonsgegevens hebben

Onze klanten

Wij hebben bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers die namens uw bedrijf correspondentie voeren in onze database opgeslagen.

Personen die contact met ons hebben opgenomen

In sommige gevallen registreren wij persoonsgegevens van niet-klanten die contact met ons opnemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van een vraag of offerteaanvraag, die wij met behulp van deze persoonsgegevens opvolgen. Wij houden ook een logboek bij van onze telefoongesprekken, online chats en e-mails. In de meeste gevallen zijn telefoonnummers aan een persoon te koppelen.

Personen met wie Royal Eijkelkamp contact heeft gehad

Wij houden een log bij van e-mails en telefonische informatie. In sommige gevallen slaan wij persoonsgegevens van personen met wie wij contact hebben op in onze database om een vervolg te geven aan een gesprek.

Bezoekers van onze website

In sommige gevallen kunnen wij een persoon identificeren via datatracking naar zijn IP-adres of andere unieke informatie die wij ontvangen via onze website-analysetools.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Normale persoonlijke gegevens

Dit omvat gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook hebben van de vertegenwoordigers of contactpersoon binnen uw bedrijf. Daarnaast stellen wij in sommige gevallen vast welke functie u binnen uw bedrijf heeft. Wij gebruiken deze gegevens om contact op te nemen met het bedrijf over bijvoorbeeld afspraken of verbetering van onze dienstverlening.

Het kan ook zijn dat u contact met ons heeft opgenomen over onze producten en diensten. Op dat moment bent u geregistreerd in ons CRM-systeem. Vaak hebben wij alleen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactgeschiedenis

In sommige gevallen kunnen wij bijhouden hoe vaak, wanneer en om welke reden u contact met ons heeft opgenomen. Situaties waarin dit wordt vastgelegd zijn bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze servicedesk. Uw gesprek wordt op dat moment vastgelegd, evenals het serviceverzoek dat u bij ons indient. Als u onze verkoopafdeling belt, houden wij bij over welk product of welke dienst u contact met ons heeft opgenomen, zodat wij uw verzoek kunnen opvolgen.

Hoe lang wij persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij ze gebruiken en zo lang als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

Hoe lang dit precies is, kan variëren van een paar maanden tot vele jaren.

Oude klantgegevens worden na 24 maanden gewist. De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de wettelijke fiscale bewaarplicht bewaren wij echter 7 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld ons grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie en onze loonadministratie. In sommige gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens 10 jaar te bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij telecommunicatiediensten verlenen.

Controle over uw persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens die Royal Eijkelkamp heeft verzameld aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kunt u zich wenden tot info@eijkelkamp.com met het verzoek om kosteloos inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die Royal Eijkelkamp van u heeft verzameld. Onder bepaalde omstandigheden kunt u Royal Eijkelkamp ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Royal Eijkelkamp heeft het recht om onrechtmatige verzoeken tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens te weigeren.

Gebruik van cookies

Uw browser voorziet in zogenaamde "cookies" die, indien u het gebruik ervan toestaat, kleine hoeveelheden gegevens op uw computer opslaan wanneer u een website bezoekt. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en kunnen daarom niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Cookies helpen ons om bij te houden welke van onze functies u het beste bevallen. Cookies stellen ons ook in staat om onze inhoud aan te passen aan uw voorkeuren. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren door uw browser aan te passen. Onze websites zullen zichtbaar zijn, zelfs als u de cookiefunctie van uw browser uitschakelt. Als u echter cookies uitschakelt, zullen sommige geavanceerde en aangepaste functies van onze website, evenals andere websites, niet voor u beschikbaar zijn.

Gebruik van webbakens

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens, die ook bekend staan als single-pixel gifs. Deze afbeeldingen stellen ons in staat om gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht en om co-branded diensten aan te bieden. We kunnen ook webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te tellen hoeveel berichten zijn geopend en hoeveel reacties erop zijn binnengekomen. Webbakens worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, maar zij zijn een techniek die wij gebruiken om geaggregeerde statistieken samen te stellen over het gebruik van onze website. Webbakens verzamelen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt.

Controle over uw persoonlijke gegevens 

Een gebruiker kan te allen tijde de aan Royal Eijkelkamp verstrekte persoonlijke gegevens wijzigen, corrigeren, aanpassen of verwijderen door de persoonlijke sectie te bezoeken. Gebruikers kunnen zich ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven of diverse promotionele e-mailings.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Alle medewerkers van Royal Eijkelkamp worden door middel van periodieke communicatie en training bewust gemaakt van haar privacybeleid. Wij beperken de toegang tot privé- en vertrouwelijke gegevens tot de werknemers met een specifieke behoefte aan toegang tot die informatie en wij slaan gegevens op meerdere servicesystemen op, in gecontroleerde, beveiligde omgevingen. Om het hoogste niveau van beveiliging te handhaven, voeren wij regelmatig interne beoordelingen van onze beveiligingsmaatregelen uit.

Wijzigingen in onze privacy policy

Wij zullen deze Privacy Policy van tijd tot tijd bijwerken als dit nodig is om het beschermingsniveau voor onze gebruikers te handhaven en om te voldoen aan veranderende omgeving. Wij raden u aan de Privacy Policy te controleren wanneer u onze site bezoekt, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons huidige beleid en dit begrijpt. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy of in de manier waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken of verzamelen, zullen wij dergelijke wijzigingen op een opvallende plaats bekendmaken voordat wij de wijziging doorvoeren. Wij zullen geen wijzigingen met terugwerkende kracht aanbrengen in de manier waarop wij eerder verzamelde persoonsgegevens behandelen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contactinformatie

Royal Eijkelkamp
Nijverheidsstraat 9
6987 EM Giesbeek
The Netherlands
T + 31 313 880200
E info@eijkelkamp.com