Waar ben je naar op zoek?

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Bodem en water zijn kwetsbaar. Alleen door wereldwijd de manier van denken en werken te veranderen, kunnen we onze aarde in een betere staat achterlaten voor toekomstige generaties dan wij haar zelf hebben geërfd. We zetten onze expertise graag in om bij te dragen aan innovaties en initiatieven die zorgen voor meer duurzaamheid. Werk jij met ons aan de wereld van morgen?

Lees over onze initiatieven en projecten

Innoveren met het oog op de toekomst

Waar wij begonnen als kleine smederij zijn we nu wereldwijd expert op het gebied van bodem en water. In deze rol blijven we ontwikkelen en innoveren, maar wel met focus op duurzaamheid en het liefste zo min mogelijk belasting voor de aarde. Ons doel is om de footprint van onze producten en activiteiten van onze klanten zo klein mogelijk te houden. Daarnaast werken we aan oplossingen die helpen om gezonde bodem en schoon water te beschermen en te behouden. 


Hoe wij ons inzetten

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring doen we graag iets terug voor de wereld, zowel op economisch, maatschappelijk en milieukundig gebied. Vanuit dit ideaal is Royal Eijkelkamp betrokken bij verschillende initiatieven. 

NL-FSA

De Food Security Alliance is een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven, gericht op het behoud van voedselzekerheid. Vanuit de expertise van de partners werken we aan producten en diensten die bijdragen aan een duurzame landbouw in Azië en Afrika.   

Soil Valley

Veel kennis over processen in de bodem dreigt verloren te gaan. Omwille van snelle winst, of tijdelijke hoge opbrengst, wordt het ecosysteem in de aarde verstoord met chemicaliën of zwaar materieel. Soil Valley is een beweging om deze kennis verzamelen, borgen, en delen. Zo houden we onze bodem gezond en vruchtbaar, zodat we de voedselproductie ook voor de toekomst veilig kunnen stellen. We zoeken de samenwerking met andere bedrijven om de innoveren en projecten rondom bodemgezondheid uit te voeren.  

Tuinderij Bodemliefde

Ons innovatieterrein InnoFields biedt plek aan Tuinderij Bodemliefde. Deze tuinderij verbouwt voedsel op ecologische en regeneratieve wijze, met respect voor het bodemleven en biodiversiteit. De boerderijwinkel verkoopt seizoensgebonden voedselpakketten en streekproducten. 


Sustainable Development Goals

Royal Eijkelkamp zet zich in voor vier van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

SDG 2: Zero hunger

We bieden innovatie oplossingen die inzicht geven in bodemkwaliteit, en helpen om de bodemgezondheid te beschermen en verbeteren. 

SDG 6: Clean water and sanitation

Dankzij onze systemen voor het bemonsteren, meten, en monitoren van waterkwaliteit en -kwantiteit krijgen waterschappen en overheden grip op hun kostbare watervoorraden. 

SDG 13: Climate action

Met een milieumanagementsysteem en milieukundige doelstellingen zetten we ons in om een minimaal gebruik van hulpmaterialen en maximaal hergebruik te realiseren. 

SDG 15: Life on land

Onze producten en diensten leveren uitgebreide inzichten in de status van de bodem en waterbalans, die kunnen dienen als handvatten voor praktische actie. Zo willen we projecten ondersteunen die leven op het land verbeteren. 

Informatie op deze pagina